Home > Geschiedenis
 
 
 

 

Geschiedenis

De straatnaam

De gemeente was in de vorige eeuw weinig actief op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Pas  na voltooiing van een project nam ze de openbare ruimte als straten over van de ontwikkelaar. Een ontwikkelaar bedacht dan ook de straatnamen. Cornelis Goekoop, de vader van de grootgrondbezitter van de Regentessewijk, had rond het Koningsplein straten vernoemd naar helden uit zijn jeugd (Chassé, Van Swieten, De Perponcher, Van Merlen, allen militair). De gemeenteraad accepteerde zijn ideeën. De zoon van Cornelis, Adriaan Goekoop, zette het beleid van zijn vader voort. Hij realiseerde zich dat straten in één buurt een bepaald verband moeten hebben, zodat je ze makkelijker kunt vinden. Hij koos in zijn bouwplan uit 1893 voor namen van natuurkundigen.

Nic_Copernicus.jpg Onze straat is genoemd naar Nicolaus Copernicus of Mikolaj Kopernik (1473 – 1545), Pools jurist, medicus en sterrenkundige. Hij was ervan overtuigd dat de zon het centrum is van ons planetenstelsel. Dit in tegenstelling met de toen geldende opvatting dat de aarde het middelpunt vormde. Zijn ideeën legde hij vast in een boek dat van 1616 tot 1835 op de index stond, de lijst van boeken die de Rooms Katholieken niet mogen lezen.

Toch komen in het bouwplan uit 1893 ook twee straatnamen voor die vreemde eenden in de bijt van natuurkundigen zijn. De Columbusstraat is een laat eerbetoon aan Christoffel Columbus die toen vierhonderd jaar geleden, in 1492, Amerika had ontdekt. De Stephensonstraat heet naar George Stephenson (1781-1848), een Engels ingenieur die vanaf 1815 stoomlocomotieven bouwde.  In 1825 legde hij de eerste spoorlijn aan van Stockton naar Darlington.

De Bouw van de straat

Het Regentessekwartier, genoemd naar de laan en het plein, kwam tot stand tussen de jaren 1885 en 1910. De Copernicusstraat is gebouwd tussen 1898 en 1906. De Beeklaan, genoemd naar de Westerbeek tussen de vroegere polders het Kleine Veentje en de Mientpolder, is ook rond deze tijd gebouwd. Als je in 1903 de straat uitkeek richting de Beeklaan dan keek je in de polder.De straat is niet in een keer gebouwd maar in fases c.q. blokken. In het volgende schema is te zien in welke volgorde de straat is volgebouwd.

Jaartal          Huisnummers
1899 nr. 1 t/m 15 en nr.17 t/m 31
1900 nr. 33 t/m 55 en nr. 2 t/m 16
1901 nr. 18 t/m 24
1903 nr. 26 t/m 40; nr. 57 t/m 71; nr. 146 t/m 148
1904 nr. 42 t/m 56; nr 58 t/m 72; nr.73 t/m 79; nr. 58 t/m 72
1905 nr. 95 t/m 117; 122 t/m 136; 138 t/m142
1906 nr. 81 t/m 93; nr. 74 t/m 104; nr.106 t/m 120; 119 t/m 121


De aannemers kochten van de heer Goekoop (eigenaar van de grond) een perceel, dat later weer werd gesplitst in huispercelen. De bouwplannen die de heren ondernemers hadden ingediend, werden door de bouwpolitie (Bouw en Woningtoezicht kwam pas in 1906) licht getoetst.

In het jubileumboekje "100 jaar Copernicus" kunt u een uitgebreide beschrijving vinden van het ontstaan van dit gedeelte van de Copernicusstraat. Dit boekje is te koop voor 3,50 Euro. Er zijn nog enkele exemplaren te koop en te bestellen via info@copernicusstraat.nl
 

 

 
Copernicusstraat Den Haag